Kasutustingimused

Kasutustingimused

Lipa-Lapa veebilehe (www.lipalapa.ee) kasutamine toimub vastavalt käesolevatele tingimustele. Lipa-Lapa veebilehe kasutamisega nõustute tegutsema kooskõlas kasutustingimustega. Arvestades, et Lipa-Lapa võib tingimusi muuta, soovitame kasutustingimustega tutvuda regulaarselt. Kasutustingimustega mittenõustumisel palume Teil Lipa-Lapa veebilehe kasutamisest hoiduda.

Autoriõigused

Lipa-Lapa veebilehe sisu on kaitstud autoriõigustega. Lipa-Lapa jätab endale kõik õigused lehekülgede ja nende sisu osas, kui käesolevatest kasutustingimustest või lehekülgedel esitatud teabest ei tulene teisiti.  Lehekülgede sisu osaline või täielik reprodutseerimine, levitamine või salvestamine on, välja arvatud eraldi nimetatud juhtudel, ilma Lipa-Lapa eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud.

Toodete sisu on lubatud allikaviitega vabalt kasutada ajakirjanduslikel eesmärkidel.

Teksti või kujutiste kasutamine ärilistel või heade kommetega vastuolus olevatel eesmärkidel ei ole lubatud. Lipa-Lapa veebilehel olevat materjali võib kasutada isikliku kasutuse eesmärgil. Lehekülgede sisu osaline või täielik levitamine ilma Lipa-Lapa eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. Lehekülgedel sisalduvate dokumentide kasutamisele võivad kohalduda eraldi kasutustingimused, millistest teavitatakse vastava dokumendiga seoses eraldi.

Tähised ja kaubamärgid

 „Lipa-Lapa“, Lipa-Lapa logo ning Lipa-Lapa tooted, teenuste nimed ja logod on Lipa-Lapale või tema tarnijatele kuuluvad kaitstud tähised ja kaubamärgid.

Vastutuse välistus

Lipa-Lapa veebilehe teenust pakutakse ilma kohustuseta. Lipa-Lapa ei taga veebilehel sisalduva või viidatud informatsiooni õigsust ja autentsust. Lipa-Lapa ei taga, et veebileht toimib katkestusteta ja vabana vigadest või viirustest. Lipa-Lapa ei vastuta lehekülgede kättesaadavuse eest. Lipa-Lapa jätab endale kõik õigused teha lehekülgedel muudatusi. 

Lipa-Lapa veebileht võib sisaldada linke lehekülgedele, mis kuuluvad kolmandatele isikutele või mida haldavad kolmandad isikud. Lingi kaudu sellisele leheküljele suundumisega nõustute Te enne vastava lehekülje kasutamist vaatama üle ja aktsepteerima lehekülje võimalikud kasutustingimused. Lipa-Lapa puudub kontroll veebilehe kaudu juurdepääsetavate kolmandate isikute lehekülgede sisu üle, mida Lipa-Lapa ei ole loonud või avaldanud ja Lipa-Lapa nende lehekülgede sisu eest ei vastuta. Lipa-Lapa ei vastuta nende lehekülgede ja lehekülgedel avaldatud materjali kasutamisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Lipa-Lapa ei vastuta tema veebilehe teenuse kasutamisest või teenuse katkemisest tulenenud mistahes otsese või kaudse varalise või mittevaralise kahju eest. Lipa-Lapa vastutus on piiratud Eesti Vabariigi õigusega sätestatud maksimaalse määraga.

Materjali edastamine Lipa-Lapale

Materjali edastamisega mistahes Lipa-Lapa serverisse, näiteks e-kirjaga või veebilehe kaudu, nõustub ja kinnitab kasutaja, et tal on õigus edastada materjali Lipa-Lapale vabaks kasutamiseks ilma mistahes kompensatsioonita kasutajale või kolmandale osapoolele, et materjal ei ole õigusvastane, vastuolus heade kommetega või muul viisil avaldamiseks sobimatu ning et kasutaja on enne materjali edastamist rakendanud mõistlikke ettevaatusabinõusid materjalis sisalduvate viiruste ja muude kahjustavate elementide avastamiseks ja eemaldamiseks.

Konekesko ei vastuta tema veebilehe kasutajate edastatud materjali sisu eest. Konekeskol on õigus omal äranägemisel kasutajate edastatud materjale veebilehelt mistahes hetkel eemaldada.

Privaatsuse kaitse

Lipa-Lapa töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate Eesti õigusaktidega. Lipa-Lapa veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt Lipa-Lapale antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega. Isikuandmete töötlemise tingimused on kirjeldatud ja tehtud kättesaadavaks Lipa-Lapa veebilehel privaatsuspoliitika alalehel.

Küpsised

Lipa-Lapa võib oma veebilehel Lipa-Lapa.ee ja teistel Lipa-Lapa alamlehtedel kasutada küpsiseid (cookies), nt veebilehe kasutuse jälgimiseks ja reklaami suunamiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.

Tehniline teave

Teenus töötab enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Teenus toetab brausereid Internet Explorer 10, Firefox 17, Google Chrome 20 ja nende uuemaid versioone,  samuti nutiseadmeid, mis kasutavad iOS, Android ja Windows Phone operatsioonisüsteeme. Teenuse kõigi funktsionaalsuste parimaks kasutatavuseks palun kontrollige, et brauseris oleks võimaldatud Javascript.